3 ระดับชั้นเรียน ที่จะดูแลและพัฒนาเด็กๆทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี
สำหรับ "ลูก" ไม่มีคำว่าพรุ่งนี้ แต่ต้องเป็น "วันนี้"

“เตรียมพื้นฐานที่ดีสำหรับเด็กๆ ช่วง 3 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญของชีวิต”

“เสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านของเด็กๆ ในวัย 3-5 ปี และเตรียมความพร้อมในระดับประถมศึกษา”

“ต่อยอดและพัฒนาศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาตนเองในระดับสูงขึ้นอย่างลงตัว”

ยินดีต้อนรับสู่บ้านอันอบอุ่นหลังที่ 2 ของเด็ก ๆ

เราเป็นโรงเรียน 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ แบบ Homemade บรรยากาศที่อบอุ่น และเน้นสร้างความพร้อมและทักษะรอบด้านให้เด็กๆ แบบองค์รวม ภายในเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ใจกลางโชคชัย 4 ประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียว อาณาจักรการเรียนรู้ตามแนวทางความปลอดภัย รูปแบบ Bubble ของแต่ละระดับชั้น พื้นที่จอดรถกว้างขวาง สระว่ายน้ำแบบ Private Pool Villa พร้อมกับจุดเน้นด้านอาหาร-อากาศ-ออกกำลังกาย โดยผู้ปกครองสามารถนัดเข้าชมโรงเรียนผ่านช่องทางนี้ได้เลยค่ะ (LINE)

3 Languages+
Chinese-English-Thai-Coding

เรียนรู้ผ่านการเล่น Play-based learning, Activity-based learning, Heart-based learning การเรียนรู้ผ่านความรักด้วยหัวใจที่รักการเรียนรู้

ก่อนหน้า
ต่อไป

คุณตั๊กกี้ ญาดา ทัศนะบรรจง

ผู้รับใบอนุญาต

ประวัติการศึกษา :

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • หลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็กรุ่นที่ 19 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Chinese language course, China youth University of Political Sciences (CYU)
 • Zhejiang University (ZJU), Hangzhou, China
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ได้รับทุนการศึกษา 100%)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คุณมด ญาณินท์ ทัศนะบรรจง

ผู้จัดการโรงเรียน

ประวัติการศึกษา :

 • โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน (ภาคภาษาจีน) (อันดับ 3 ของคณะ) ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
 • Zhejiang University (ZJU), Hangzhou, China (ทุนต่อเนื่อง 3 ภาคการเรียน) จบการศึกษาด้วยมาตรฐานภาษาจีนระดับ 6 (HSK6)

Admission Fees

ชัมบาลา เนอสเซอรี่

รายเทอม (เทอมละ 3 เดือน)

โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว

โรงเรียนอนุบาลกลมเกลียวแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา ภาคเรียนละ 90,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

ศูนย์การเรียนผูกมิตร

ศูนย์การเรียนผูกมิตร ฝ่ายประถม แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 90,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร